OPŁATA POCZĄTKOWA   5,00 zł
STREFA I TARYFA 1 dzienna ( 5:00 – 22:00 ) 2,00 zł/km
TARYFA 2 nocna ( 22:00 – 5:00 ) oraz Niedziele i święta 3,00 zł/km
STREFA II TARYFA 3 poza granicami administracyjnymi miasta Giżycko 4,00 zł/km
OPŁATA za 1 godz. Postoju  – 40,00 zł
Holowanie pojazdu na terenie miasta
Taksometr  x 2 nie mniej niż 20 zł
Uruchomienie pojazdu za pomocą dodatkowego akumulatora (teren miasta) 15,00 zł
Doprowadzenie pojazdu wskazanie licznika x 2 Usługa dwóch kierowców
Zakupy na telefon TARYFA 1 , 2 wskazanie licznika